Diergeneeskundig Centrum Z.O.-Drenthe

Behandeling vindt plaats “à contant”. Dit kan met behulp van een pinpas en natuurlijk ook cash. Na betaling krijgt u een kwitantie mee als betalingsbewijs.

Op onze overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd bij de Rechtbank te Utrecht onder nummer 22-2008. Tevens zijn deze voorwaarden te zien door hier te klikken.

Bank gegevens:

Bankrekening nummer 31.26.56.017
t.n.v Diergeneeskundig Centrum Z.O.-Drenthe
IBAN NL 79 RABO 0312656017
BIC: RABONL2U

BTW-nummer NL 005050613B01
KVK-nummer: 01164811

Stel uw vraag.

(* = altijd invullen)