Diergeneeskundig Centrum Z.O.-Drenthe

Erkend leerbedrijf

Studenten van de Facluteit Diergeneeskunde die zich in de laatste maanden van hun studie bevinden (co-assistenten) dienen gedurende 6 weken “stage” te lopen bij een erkende dierenartspraktijk. Het Diergeneeskundig Centrum Z.O.-Drenthe is er trots op dat we studenten de gelegenheid kunnen bieden om aan het einde van de studie het vak vanuit de praktijk mee te kunnen maken.

onderwijsrund

Ik heb een vraag

(* = altijd invullen)