Studenten van de Faculteit Diergeneeskunde die zich in de laatste maanden van hun studie bevinden (co-assistenten) dienen gedurende 6 weken “stage” te lopen bij een erkende dierenartspraktijk. Het Diergeneeskundig Centrum Z.O.-Drenthe is er trots op dat we studenten de gelegenheid kunnen bieden om aan het einde van de studie het vak vanuit de praktijk mee te kunnen maken.