S T I B A M

STICHTING TER BEVORDERING VAN AUTOMATISERING VAN MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF

 

 


Escrow overeenkomst:     extra zekerheid voor de continuīteit van uw ICT

 

Escrow overeenkomst

 

Een Escrow overeenkomst wordt afgesloten tussen drie partijen namelijk: de gebruiker, de leverancier en een zogenaamde depotnemer. De STIBAM is bereid om als depotnemer te fungeren. In het bestuur van de stichting zitten J.A. Joerink (voorzitter), G.H. Dijkstra en IJ.R. de Vries.

De z.g. broncode wordt veilig bij een notaris in bewaring  gegeven.

 

Het gebruik van informatie en communicatie technologie is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Ook in uw werk maakt u voortdurend gebruik van de computer.

Daarom is voor u continuīteit een zeer belangrijke factor. Bij uw keuze voor software zal deze overweging zeker een rol hebben gespeeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Softwarepakketten:

 

Om Softwarepakketten up to date te houden is voortdurend onderhoud en vernieuwing nodig. Om ook voor de toekomst zeker te zijn van het kunnen beschikken over de eigen gegevens zijn er met een aantal softwareIeveranciers afspraken gemaakt om dit mogelijk te maken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geen winstoogmerk

 

Aangezien de stichting natuurlijk geen winst oogmerk heeft, kunnen de jaarlijkse kosten voor deze “verzekering” laag gehouden worden. Voor 2007 is de bijdrage vastgesteld op € 30.-.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reageer nu

 

In de Escrow overeenkomst staat gedetailleerd beschreven wat e.e.a. inhoud en wat u ervoor krijgt. Indien u van dit aanbod gebruik wil maken, gelieve u een aanvraagformulier (zie onderaan deze pagina) te ondertekenen en op te sturen of te faxen naar de STIBAM. Wanneer u dit doet bent u reeds vanaf het moment van ontvangst bij ons nog meer verzekerd van een onbezorgd gebruik van uw ICT.

 

 

Extra zekerheid

 

Door een zogenaamde Escrow overeenkomst af te sluiten krijgt de gebruiker de zekerheid dat, ook op het moment dat een softwareleverancier om wat voor reden dan ook niet meer in staat zou zijn aan haar verplichtingen te voldoen, de continuīteit voor de gebruiker toch verzekerd is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres:                                                                                                                                                                                                                                              

 

STIBAM

p/a Comm. Gaarlandtlaan 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

7741 DA  Coevorden

 

Telefax  : 0524-525455

e-mail adres: stibam@solcon.nl

 

Opgericht 20 februari 1991

Handelsregister nr.: 41184683                                              

 

Aanvraagformulieren Stibam:

 

Omegasoft - VIVA

 

Omegasoft - Daisy

 

Agis - Vettrack

 

Agis - Total Farm Management